• جاده قدیم کرج- کیلومتر 7- بازار فولاد و استیل ایران- بلوک3 - پلاک 140
  • ۰۹۱۲۲۳۶۶۷۴۴
  • ۰۹۱۲۲۹۴۸۶۵۴
  • info@steelkarafarin.ir

تماس با ما

تماس با ما

فولاد و آهن آلات کارآفرین

جاده قدیم کرج- کیلومتر ۷- بازار فولاد و استیل ایران- بلوک۳ – پلاک ۱۴۰

تلفن: ۶۶۳۹۰۷۶۳

عیسی پور: ۰۹۱۲۲۳۶۶۷۴۴
شعبانی: ۰۹۱۲۲۹۴۸۶۵۴
فکس: ۶۶۳۹۰۱۹۷
ایمیل: info@steelkarafarin.ir
وب سایت: www.steelkarafarin.ir

فرم تماس با ما