فولاد سردکار

فولادهای ابزار سردکارچیست؟

فولادهای ابزار سردکار برای ساخت ابزارهایی استفاده می‌شود که دمای سطح آنها در حین کار به بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد نرسد.

این فولادها در دماهای کمتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد، با داشتن خواص ذیل، مقاومت ابزار را دربرابر تنش های شدید ناشی از فرآیندهای مختلف ماشینکاری (فولاد ابزار سردکار) و شکل دهی، تضمین می نمایند:

سختی خیلی بالا
مقاومت به سایش زیاد
استحکام فشاری و ضربه ای عالی
پایداری ابعادی بالا در سختکاری
قابلیت ماشینکاری کافی
مقاومت به ضربه خوب

ویژگی ها فولاد ابزار سرد کار :

فولاد ۱٫۲۳۶۳ از انواع فولادهای لدبوریتی (پرکربن-پرکرم) است دارای مقاومت به ضربه خیلی خوب است، در مصارف برشی کیفیت لبه های ابزار به مدت طولانی تری حفظ می‌گردد.

به دلیل ویژگی مقاومت به بازگشت، این فولاد را میتوان پس از سختکاری ویژه، نیتراسیون نمود.

فولاد ۱٫۲۳۷۹ در سه حوزه مهم از فرآیندهای ساخت و شکل دهی، شامل shearing ، cold forming قابل بکارگیری است.

آنیل کامل:

محدوده دمایی: ۸۶۰-۸۳۰ درجه سانتیگراد / سردشدن: درکوره / سختی حاصله: HBN<240

سختکاری:

محدوده دمایی : ۱۰۵۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا درجه سانتیگراد ۵۰۰-۵۵۰ Hot bat

سختکاری ویژه:

محدوده دمایی : ۱۰۸۰-۱۰۵۰ درجه سانتیگراد / محیط کوئنج : روغن، هوا یا Hot bath